Articles posted by Joanna

Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. informuje,  że ze względu na prace konserwacyjne  w dniu 19 czerwca (środa) w godzinach od  8.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Kruchowo, Powiadacze, Grabowo. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej

W związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Mickiewicza i koniecznością wykonania rozkopu, na całej szerokości ulicy, odcinek ulicy Mickiewicza, od skrzyżowania do Pl. Kosmowskiego zostaje ZAMKNIĘTY NA CZAS USUWANIA SKUTKÓW AWARII. Wprowadza się objazd: dla pojazdów jadących od m. Miaty, Zieleń i od ul. Wyszyńskiego ul. Dąbrowskiego; dla pojazdów jadących w kierunku ul. Wyszyńskiego przez Plac Kosmowskiego, koło Liceum- wyjazd ul. Wiosny Ludów na ul. Mickiewicza.

czytaj dalej

Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. informuje, że w dniu 8 maja 2024 r. w godz. 8-12, możliwa jest przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z SUW Kruchowo. Przerwa w dostawie wody wynikać będzie z zaplanowanych prac konserwacyjnych (wymiana szafy sterująco- zasilającej przy zestawie hydroforowym). Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej

Drodzy Klienci, Od 1 lutego 2024 r. będziecie Państwo mogli uiszczać opłaty w godzinach: Poniedziałek 7.00-15.00 Wtorek -Czwartek 7.00-12.00 Piątek – kasa nieczynna Biura Obsługi Klienta zostaje do Państwa dyspozycji bez zmian- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

czytaj dalej

Drodzy Klienci,  Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do podpisania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ofertę cenową dotyczącą kompleksowej obsługi w tym zakresie: Odbiór nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym:                 Do 3 m

czytaj dalej

Drodzy Klienci,na Państwa fakturach za usługi świadczone przez Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o., wystawionych od dnia 15 czerwca 2023 r., widnieje nowy, indywidualny rachunek bankowy do dokonywania płatności.Prosimy nie korzystać z rachunku, na który wcześniej Państwo uiszczali płatność, gdyż nie będzie już on aktywny.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7. 00 do 15.00 , lub telefonicznie pod numerem:(0) 61 41 54 308 wew. 02,03

czytaj dalej

Wymiana wodomierzy

Informacja dla odbiorców wody w Gminie Trzemeszno REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. informuje i przypomina, że trwa proces wymiany wodomierzy   u wszystkich odbiorców zaopatrywanych w wodę przez nasza spółkę. Przedsięwzięcie to jest związane   z realizacją  w naszej Gminie projektu pod nazwą „ Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w Wielkopolskich zakładach komunalnych „ . Projekt zakłada m.in. zastosowanie we wszystkich posesjach do których dostarczana jest woda ze stacji wodociągowych

czytaj dalej

Remondis AQUA Trzemeszno sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dnia 27.07.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, zgodnie    z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), opublikowana została decyzja, znak sprawy BD.RZT.70.58.2021 (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bydgoszczy-taryfy/607995_rzgw-bydgoszcz-taryfa-za-wode-i-scieki.html ) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy

czytaj dalej

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. zwraca się z  prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i  trawników w czasie upałów, szczególnie w godzinach popołudniowych. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia związanego z przerwaniem dostaw wody, instalacje zasilające sieć wodociągową – stacje uzdatniania wody, przepompownie wody pracują z pełną wydajnością, jednak niewystarczającą na tak wysokie zapotrzebowanie. Pobór

czytaj dalej

Informacja dla odbiorców wody w Gminie Trzemeszno  REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu procesu wymiany wodomierzy u wszystkich odbiorców zaopatrywanych w wodę przez naszą spółkę. Przedsięwzięcie to jest związane z realizacją  w naszej Gminie projektu pod nazwą „Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w Wielkopolskich zakładach komunalnych.” Projekt zakłada m.in. zastosowanie we wszystkich posesjach, do których dostarczana jest woda ze stacji wodociągowych: Trzemeszno, Kruchowo, Trzemżal  wodomierzy umożliwiających elektroniczny

czytaj dalej