Zwodociągowanie gminy wynosi około 99% .

Spółka obsługuje:

  • trzy Stacje Uzdatniania Wody,
  • wieżę ciśnień,
  • cztery stacje podnoszenia ciśnienia,
  • 214 km sieci wodociągowej,
  • ok. 670 hydrantów,
  • ok 3000 zasuw wodociągowych.

W ramach eksploatacji  sieci wodociągowej Spółka usuwa liczne awarie oraz przeprowadza prace naprawcze i konserwacyjne.

System zaopatrzenia w wodę

1. Pobór wody

Pobór wód podziemnych odbywa się w oparciu o istniejący scentralizowany system poboru wód podziemnych obejmujący: pobór, uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucję. Woda podziemna pobierana jest z ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w stacjach uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Trzemeszno i wsiach Kruchowo i Trzemżal, dokładny opis stacji przedstawiono poniżej.

2. Uzdatnianie wody i dystrybucja zasilania

  • SUW Trzemżal: woda surowa dostarczana jest z dwóch studni głębinowych o głębokościach 67 i 73 m. Średnioroczna produkcja wody wynosi 230 m3/dobę. SUW zaopatruje w wodę pitną miejscowości: Trzemżal, Miława, Mijanowo, Szydłowo, Kamieniec, Dysiek, Szydłowo II, w których szacowana liczba odbiorców wynosi ok. 990.
  • SUW Kruchowo: woda surowa dostarczana jest z dwóch studni głębinowych o głębokościach 118 i 136 m. Średnioroczna produkcja wody wynosi 399 m3/dobę. SUW zaopatruje w wodę pitną miejscowości: Kruchowo, Jastrzębowo, Dąbrowa, Huta Trzemeszeńska, Pasieka, Racławice, Grabowo, Smolary, Gołąbki, Ochodza, Wydartowo, Powiadacze, Duszno, Kierzkowo, Kurze Grzędy, Kozłowo (na kierunku północnym), w których szacowana liczba odbiorców wynosi ok. 2 220.
  • SUW Trzemeszno: woda surowa dostarczana jest z dwóch studni głębinowych o głębokościach 119 m każda. Średnioroczna produkcja wody wynosi 1459 m3/dobę. SUW zaopatruje w wodę pitną miejscowości: Trzemeszno, Zieleń, Bieślin, Ostrowite, Jerzykowo, Popielewo, Popielewko, Miaty, Święte, Rudki, Brzozówiec, Wymysłowo, Kozłówko, Niewolno, Cytrynowo, Lubiń, w których szacowana liczba odbiorców wynosi 11 030.