Inwestycje

Budynek administracyjny

 1. Przebudowa - część budowlana łącznie z systemem grzewczym, częścią sanitarną, elektryczną, IT, systemem bezpieczeństwa, wyposażeniem wnętrz.
 2. Sprzęt IT (serwer, switche, komputery, drukarka), oprogramowanie (systemy operacyjne, aplikacje biurowe).
 3. Instalacja aplikacji handlowej i do zarządzana kadrami.

Oczyszczalnia ścieków

 1. Instalacja technik pomiarowych – online (O², Redox i gęstość).
 2. Instalacja po 1 dodatkowym aeratorze powierzchniowym na każdy rów biologiczny.
 3. Instalacja separatora osadu pływającego dla jednego osadnika wtórnego.
 4. Utworzenie laboratorium i wyposażenie w sprzęt.
 5. Utworzenie bazy operacyjnej „Ścieki i Usługi” (budowa łącznie z ogrzewaniem, częścią sanitarną, elektryczną, IT, systemem bezpieczeństwa, wyposażeniem wnętrz).
 6. Mechaniczne oczyszczanie wstępne:
  • Separowanie i magazynowanie części stałych,
  • Pomiar przepływu ścieków dopływających oraz ścieków oczyszczonych,
  • Retencja wód deszczowych podczas intensywnych opadów.
 7. Utworzenie laboratorium i wyposażenie w sprzęt.
 8. Utworzenie bazy operacyjnej „Ścieki i Usługi” (budowa łącznie z ogrzewaniem, częścią sanitarną, elektryczną, IT, systemem bezpieczeństwa, wyposażeniem wnętrz).

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 1. Stacje uzdatniania wody.
  • Wymiana dwóch skorodowanych zbiorników ciśnieniowych.
 2. Sieć wodociągowa.
  • Montaż dodatkowych zasuw odcinających.
  • Dokumentacja inwentaryzacyjna (analogowa, cyfrowa).
  • Montaż hydrantów o znaczeniu strategicznym dla OSP.
  • Montaż zabezpieczeń przed kradzieżą wody na hydrantach.
 3. Sieć kanalizacyjna.
  • Dokumentacja inwentaryzacyjna (analogowa, cyfrowa).

Narzędzia / Urządzenia pomiarowe / Sprzęt BHP

 1. Asortyment drogowy do oznaczania wykopów.
 2. Odczyt wodomierzy: mobilne urządzenie do odczytu wodomierzy, przenośna drukarka, narzędzia do wymiany wodomierzy.
 3. Sprzęt do pomiaru stężenia gazów niebezpiecznych.
 4. Sprzęt do obsługi komór studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków oraz do zabezpieczania wykopów.

Pojazdy

 1. Woda
  • Brygadzista
  • Odczyty wodomierzy
  • Samochód - 3,5 t
 2. Ścieki
  • Brygadzista
  • Samochód - 3,5 t
 3. Usługi
  • Samochód - śmieciarka
  • Samochód asenizacyjny
  • Zamiatarka
  • Małogabarytowy (burtowy, podwójna kabina)
  • Samochód ciężarowy (z naczepą, duży udźwig)
  • Koparko-ładowarka