Oferta – odbiór nieczystości płynnych

Drodzy Klienci,

 Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do podpisania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ofertę cenową dotyczącą kompleksowej obsługi w tym zakresie:

Odbiór nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym:

                Do 3 m ³                     92,00 zł

                Od 3 m 3 do 6 m 3   150,00 zł

(każdy kolejny m 3  25,00 zł)            

Odbiór nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków pojazdem asenizacyjnym:                 

              Do 3 m ³                      161,00 zł

              Od 3 m 3 do 6 m 3     254,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.

W celu zamówienia usługi, prosimy o kontakt pod poniższymi numerami telefonów:

tel: (0-61) 41 54 308; 608 566 075; 692 940 477

Komentarze wyłączone.