Aktualności w Remondis

Tutaj możesz zobaczyć co ostatnio działo się w naszej firmie.

Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.

Istnienie Trzemeszeńskich wodociągów sięga XIX wieku. Jednym z głównych obiektów wodociągowych jest wieża ciśnień datowana na rok 1905. Wodociąg w aktualnej formie technologicznej i lokalizacyjnej istnieje od lat 80.
Spółka REMONDIS Aqua Trzemeszno powstała w roku 2014 w formie partnerstwa z Gminą Trzemeszno, a REMONDIS Aqua Sp. z o.o. Własność kapitału zakładowego spółki należy
w 60% do Gminy Trzemeszno, w 40% do REMONDIS Aqua Sp. z o.o.

 

 

Budynek oczyszczalni po modernizacji
WODA

Produkcja i dostawa wody dla ludności

Pobór wód podziemnych odbywa się w oparciu o istniejący scentralizowany system poboru wód podziemnych obejmujący: pobór, uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucję wody.

ŚCIEKI

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Odbiór ścieków z obszarów gminy Trzemeszno, odbywa się poprzez układ kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej.

KONSERWACJA I EKSPLOATACJA

Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Jednym z głównych obowiązków Spółki jest działalność eksploatacyjna i konserwacyjna oraz remontowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Usługi komunalne

W Remondis Trzemeszno realizujemy także usługi komunalne.

Głównym klientem jest tutaj gmina.

Zbiórka i transport odpadów
Odbiór odpadów obejmuje obszar gminy Trzemeszno, a odpady wywożone są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie.
Czyszczenie ulic i placów
Dbamy o porządek na obszarze gminy Trzemeszno.
Odbiór nieczystości płynnych
Odbiór nieczystości płynnych obejmuje obszar gminy Trzemeszno. W tym zakresie pozostają do Państwa dyspozycji dwa pojazdy asenizacyjne.
Administracja terenem targowiska miejskiego
W Trzemesznie
Utrzymanie zieleni
Dbamy o zieleń na obszarze gminy Trzemeszno.
Odśnieżanie i inne usługi
Dbamy o to wszystko na obszarze gminy Trzemeszno.

Ciągły rozwój

W Remondis Trzemeszno stawiamy na ciągły rozwój. Szkolenia pracowników i inwestycje w firmie są dla nas bardzo ważne.

Nasze Inwestycje

Zawsze staramy się zaopatrywać w nowoczesny sprzęt. Remontujemy i odnawiamy także nasze budynki.

Formularz kontaktowy


    Proszę wpisać poniższe znaki do pustego pola.

    captcha

    Masz pytanie?

    Wypełnij formularz...