Monthly Archives: czerwiec

Nowe taryfy

Szanowni Klienci, Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy nowych taryf dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. na  terenie miasta oraz gminy Trzemeszno Taryfy wejdą w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku i obowiązywać

czytaj dalej