Nowe taryfy

Szanowni Klienci,

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy nowych taryf dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. na  terenie miasta oraz gminy Trzemeszno
Taryfy wejdą w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku i obowiązywać będą przez okres trzech lat.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ich temat w zakładce dla klienta.

Zarząd
REMONDIS Aqua Trzemeszno

 

Komentarze wyłączone.