Wymiana wodomierzy

Informacja dla odbiorców wody w Gminie Trzemeszno

 REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu procesu wymiany wodomierzy u wszystkich odbiorców zaopatrywanych w wodę przez naszą spółkę.

Przedsięwzięcie to jest związane z realizacją  w naszej Gminie projektu pod nazwą „Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w Wielkopolskich zakładach komunalnych.” Projekt zakłada m.in. zastosowanie we wszystkich posesjach, do których dostarczana jest woda ze stacji wodociągowych: Trzemeszno, Kruchowo, Trzemżal  wodomierzy umożliwiających elektroniczny odczyt bieżących wskazań zużycia wody.

Wymiana wodomierzy rozpoczyna się od dnia 25.07.2022 r., począwszy od miejscowości: Wymysłowo, Bieślin, Gaj, Ostrowite i Jerzykowo i potrwa przez najbliższych kilka miesięcy. Prosimy wszystkich mieszkańców – naszych klientów – o umożliwienie przedstawicielom firmy REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. dostępu do miejsca, w którym znajduje się wodomierz w celu dokonania wymiany.

Zwracamy uwagę, że konserwator dokonujący wymiany przedstawi właścicielowi posesji stosowne upoważnienie, podpisane przez Członka Zarządu REMONDIS Aqua Trzemeszno
Sp. z o.o.

Komentarze wyłączone.