Komunikat

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, okresem bezdeszczowym oraz wzrastającym zużyciem wody apelujemy do mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowych.
Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.
Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągu co może spowodować pogorszenie jej jakości.
Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia związanego z przerwaniem dostaw wody, instalacje zasilające sieć wodociągową – stacje uzdatniania wody, przepompownie wody pracują z pełną wydajnością, jednak niewystarczającą na tak wysokie zapotrzebowanie.
Ponadto przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów
do innych celów niż przeciwpożarowych.
Prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się
do powyższej prośby!

Komentarze wyłączone.