Jakość wody Trzemżal

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu wiejskiego stwierdza:

Warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Trzemżal do dnia 24.02.2022 r.

Stwierdzone przekroczenia związków manganu nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody mogą powodować brunatne zabarwienie.

Woda nadaje się do spożycia (nie ma wpływu na zdrowie) oraz na potrzeby gospodarcze.

Komentarze wyłączone.